வேளாண்மைப் பொறியியல் துறைக்கு வரவேற்கிறோம்

 • CHC

வேளாண்மைப் பொறியியல் பயிற்சி மையம்

வேளாண்மைப் பொறியியல் பயிற்சி மையம் (AETC) திருச்சிராப்பள்ளியில் பிப்ரவரி 1982 முதல் செயல்பட்டு வருகிறது. தற்போது AETC-ல் செயற் பொறியாளர் (AE) தலைமையின் கீழ்  மூன்று AE(AE) / JE க்கள்  தொழில்நுட்பப் பணியாளர்களாக உள்ளனர்  .

செயல்பாட்டுக் கடமைகள்
 • தொழில்நுட்ப பணியாளர்களுக்கு, வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் (AED) பல்வேறு பிரிவுகள்  மற்றும் திட்டங்கள் குறித்து பயிற்சி வழங்குதல்.
 • பணியாளர்களுக்கு வேளாண் பொறியியல் துறையில் சமீபத்திய முன்னேற்றங்களை குறித்த தொழில்நுட்ப அறிவை மேம்படுத்துதல் மற்றும் செறிவூட்டல்.
 • AED மூலம் செயல்படுத்தப்படும் பல்வேறு திட்டங்கள் மற்றும் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட பண்ணை தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளித்தல்.
 • வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களை பராமரித்தல் குறித்து கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல்.

 

பொறியாளர்கள், தொழில்நுட்பம் மற்றும் அமைச்சக ஊழியர்களுக்கான பயிற்சி திட்டங்கள்
 • SMAM,  NADP, DBT போர்டல் கீழ் விவசாய இயந்திரமயமாக்கல், ஜியோ டேக்கிங் மற்றும் திட்டப் பணிகளின் ஆன்லைன் அறிக்கை.
 •  SADP, RVP இல் மண் பாதுகாப்பு மற்றும் நீர் அறுவடை கட்டமைப்புகள். KAGOVVT க்கான முன்மொழிவுகளைத் தயாரித்தல்.
 • அறுவடைக்குப் பின் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் மதிப்பு கூட்டல்.
 • நில மேம்பாடு மற்றும் நுண்ணீர்  பாசன இயந்திரங்கள் மற்றும் புதிதாக வாங்கப்பட்ட வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகள்.
 •  பசுமை ஆற்றல் நுட்பங்கள் / சூரிய சக்தி பம்ப், சூரிய  உலர்த்தி மற்றும் சூரிய மின் வேலி.
 •  கட்டிட கட்டுமானம் மற்றும் பிற கட்டுமான வேலைகள்.
 •  GIS மற்றும் GPS பயன்பாடுகள்.
 • மதிப்பீடுகளை ஆய்வு செய்தல், டெண்டர் செயல்முறை, ஒப்பந்தங்களை நிறைவேற்றுதல், நிறைவு அறிக்கைகளின் ஒப்புதல், அறிக்கையிடல் மற்றும் ஆவணப்படுத்தல்.
 • AED மூலம் செயல்படுத்தப்படும் சிறப்புத் திட்டங்கள்(RPS, HKKP - GWI).
 • அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் IFHRMS.
logo image