வேளாண்மைப் பொறியியல் துறைக்கு வரவேற்கிறோம்

  • CHC

வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் சூரிய சக்தியால் இயங்கும் பம்பு செட்டுகள் பழுது நீக்கும் பராமரிக்கும் மையம்

 

நோக்கம்

  • ✴ விதைப்பு முதல் அறுவடை வரை உள்ள வேளாண் பணிகளை குறித்த காலத்தில் எவ்வித இடர்பாடுகளுமின்றி செய்வதை உறுதி செய்தல்.
  • ✴ கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பினை உருவாக்குவதன் மூலம், இளைஞர்கள் நகரங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பிற்காக புலம்பெயர்வதை குறைத்தல்.
 

நிதி ஆதாரம்

  • ✴ ஒன்றிய அரசு -60 %,
  • ✴ மாநில அரசு - 40 %
 

மானியங்களும் சலுகைகளும்

  • ✴ ரூபாய் எட்டு இலட்சம் மதிப்பிலான வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் சூரிய சக்தியால் இயங்கும் பம்பு செட்டுகள் பழுது நீக்கும் பராமரிக்கும் மையம் அமைக்க 50 % அல்லது அதிகபட்சமாக ரூபாய் நான்கு இலட்சம் மானியம் வழங்குதல்.
 

திட்டப் பகுதி

  • ✴ அனைத்து மாவட்டங்கள் (சென்னை நீங்கலாக).
 

செயல்படுத்தப்படும் பணிகள்

  • ✴ வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் சூரிய சக்தியால் இயங்கும் பம்பு செட்டுகள் பழுது நீக்கும் பராமரிக்கும் மையம் அமைத்தல்.
 

தகுதி

  • ✴ வேளாண்மைப் பொறியியல் / இயந்திரவியல் பொறியியல் அல்லது ஆட்டோமொபைல் பொறியியலில், பட்டய படிப்பு அல்லது பட்டதாரி படிப்பு முடித்த கிராமப்புற இளைஞர்கள்..
 

அணுக வேண்டிய அலுவலர்

  • ✴ சம்மந்தப்பட்ட வருவாய்க் கோட்டத்திலுள்ள உதவி செயற் பொறியாளர் (வே.பொ), வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை 
logo image