வேளாண்மைப் பொறியியல் துறைக்கு வரவேற்கிறோம்

 • CHC

வேளாண் விளைபொருட்களை மதிப்புக் கூட்டும் இயந்திரங்கள் வழங்குதல்

 

நோக்கம்

 • ✴ அறுவடைக்குப்பின் சந்தைபடுத்தும் காலம் வரை ஏற்படும் இழப்பினை குறைத்தல், மற்றும் வேளாண் விளைபொருட்களை சேமித்து வைக்கும் காலத்தை நீட்டித்தல்.
 

நிதி ஆதாரம்

 • ✴ ஒன்றிய அரசு -60 %
 • ✴ மாநில அரசு - 40 %
 

மானியங்களும் சலுகைகளும்

 • ✴ வேளாண் விளைபொருட்களை மதிப்புக் கூட்டும் இயந்திரங்கள் வாங்குவதற்கு ஆகும் செலவில் அதிகபட்சமாக 40 % அல்லது அரசால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட அதிகபட்ச மானியத்தொகை இவற்றில் எது குறைவோ அத்தொகை மானியமாக வழங்குதல்.
 • ✴ ஆதி திராவிட பழங்குடியின சிறு,குறு விவசாயிகளுக்கு கூடுதலாக 20 சதவீதம் மானியம் வழங்கப்படும்.
 

திட்டப் பகுதி

 • ✴ அனைத்து மாவட்டங்கள் (சென்னை நீங்கலாக)
 

செயல்படுத்தப்படும் பணிகள்

 • ✴ வேளாண் விளைபொருட்களை மதிப்புக் கூட்டும் இயந்திரங்களான
  • ★ சிறிய பருப்பு உடைக்கும் இயந்திரம் 
  • ★ சிறுதானியங்களில் உமி நீக்கும் இயந்திரம்
  • ★ எண்ணெய் பிழியும் செக்குகள்
  • ★ பைகளில் அடைக்கும் இயந்திரங்கள்
  • ★ நிலக்கடலை உடைக்கும் இயந்திரங்கள்
  • ★ தோல் நீக்கும் இயந்திரங்கள்
  • ★ கதிரடிக்கும் இயந்திரங்கள்
  • ★ பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை கழுவும் இயந்திரங்கள்
  • ★ அரவை இயந்திரங்கள்
  • ★ மெருகூட்டும் இயந்திரங்கள்
  • சுத்தப்படுத்தி தரம் பிரிக்கும் இயந்திரங்கள் போன்றவற்றினை வாங்குவதற்கு மானியம் வழங்குதல்.
 

தகுதி

 • ✴ தனிப்பட்ட விவசாயிகள்
 • ✴ உழவர் உற்பத்தியாளர் அமைப்புகள்
 • ✴ சுய உதவிக்குழுக்கள், விவசாய பயன்பாட்டு குழுக்கள்
 • ✴ தொழில் முனைவோர்கள்
 

அணுக வேண்டிய அலுவலர்

 • ✴ சம்மந்தப்பட்ட வருவாய்க் கோட்டத்திலுள்ள உதவி செயற்பொறியாளர் (வே.பொ), வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை 
 

மேலும் விவரங்களுக்கு 

logo image