வேளாண்மைப் பொறியியல் துறைக்கு வரவேற்கிறோம்

 • CHC

கலைஞரின் அனைத்துக் கிராம ஒருங்கிணைந்த வேளாண் வளர்ச்சித் திட்டம்

 

நோக்கங்கள்

 • ✴ புதிய நீர் ஆதாரங்களை உருவாக்கி தரிசு நிலங்களை சாகுபடிக்கேற்றநிலங்களாக மாற்றி சாகுபடி பரப்பினை அதிகரித்தல்.
 • ✴ வேளாண் உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தி திறனை அதிகரித்தல்.
 • ✴ உழவர்களின் பொருளாதார நிலையினை மேம்படுத்துதல்,
 

நிதி ஆதாரம்

 • ✴ சமுதாய நீர் ஆதாரங்களை உருவாக்குதல் - மாநில அரசு திட்டம் (100%). 
 • ✴ ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட வேளாண் இயந்திரமயமாக்கும் துணை இயக்கத் திட்டம், தேசிய வேளாண்மை வளர்ச்சித் திட்டம், முதலமைச்சரின் சூரிய   சக்தியால் இயங்கும் பம்பு செட்டுகள் திட்டம், பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப் பாசனத் திட்டம், ஒரு துளி நீரில் அதிக விளைச்சல் - துணை நிலை நீர் மேலாண்மை திட்டம் ஆகிய  ஒன்றிய அரசின் பங்களிப்பு திட்டங்களின் செயல்பாடுகள் அந்தந்த திட்டங்களில் உள்ள நிதி ஆதாரம் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி செயல்படுத்தப்படும்.
 

மானியங்களும் சலுகைகளும்

 • ✴ அனைத்து இனங்களுக்கும் 100% மானியம்.
 • ✴ பல்வேறு ஒன்றிய அரசு திட்டங்களின் நெறிமுறைகளின்படி  நிர்ணயித்துள்ளஉச்சவரம்பு தொகைக்கு மிகாமல் மானியம் வழங்குதல்.
 

திட்டப்பகுதி

 • ✴ அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலர்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறையால் தெரிவு செய்யப்பட்ட 1997 கிராமங்கள்.

 

செயல்படுத்தப்படும் இனங்கள் 

 • ✴ பாசன பரப்பு இல்லாத தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொகுப்புகளில் சமுதாய நீர் ஆதாரத்தை (ஆழ்துளை/ குழாய் கிணறு) உருவாக்குதல்.
 • ✴ ஆதி திராவிட மற்றும் பழங்குடியின தனிப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு நீர் ஆதாரத்தை (ஆழ்துளை குழாய் கிணறு) உருவாக்குதல்.
 • ✴ பண்ணைக் குட்டைகள் அமைத்தல்.
 • ✴ ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சிறு பாசன குளங்கள், ஊரணிகள், குளங்கள் மற்றும் வரத்துக் கால்வாய்களை  தூர்வாரி மேம்படுத்துதல்
 

தகுதி

 • ✴ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 1997 கிராமங்களின் திட்டபகுதிகளில் உள்ள அனைத்து விவசாயிகள்.
 • ✴ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 1997 கிராமங்களின்  திட்டபகுதிகளில் உள்ளஆதிதிராவிடர்/ பழங்குடியினர்,  சிறு குறு விவசாயிகள். 
 

அணுக வேண்டிய முகவரி

 • ✴ சம்மந்தப்பட்ட வருவாய் கோட்டத்தில் உள்ள உதவி செயற்பொறியாளர் (வே.பொ), வேளாண்மை பொறியியல் துறை
logo image