வேளாண்மைப் பொறியியல் துறைக்கு வரவேற்கிறோம்

  • CHC

ட்ரொன் வாடகை - தொடர்புக்கு

  • ஏக்கருக்கு ரூ.800 வீதம் ட்ரோன் மூலம் வேளாண் இடுபொருட்கள் தெளிக்க ட்ரோன்கள் வாடகைக்கு கிடைக்கும்
  • அரிசி, மக்காச்சோளம், பருத்தி, நிலக்கடலை, பருப்பு வகைகள், கரும்பு மற்றும் மரவள்ளிக்கிழங்கு ஆகியவற்றிற்குப் பயன்படுத்தலாம்
  • பதிவு செய்ய

    மாவட்டம் வட்டாரம் பெயர் தொடர்பு எண் முகவரி
    logo image