வேளாண்மைப் பொறியியல் துறைக்கு வரவேற்கிறோம்

மண்டல அலுவலகங்கள்

கண்காணிப்பு பொறியாளர் உதகமண்டலம் மண்டலம்

கண்காணிப்பு பொறியாளர் கோயம்புத்தூர் மண்டலம்

கண்காணிப்பு பொறியாளர் சென்னை மண்டலம்

கண்காணிப்பு பொறியாளர் சேலம் மண்டலம்

கண்காணிப்பு பொறியாளர் தஞ்சாவூர் மண்டலம்

கண்காணிப்பு பொறியாளர் திருச்சிராப்பள்ளி மண்டலம்

கண்காணிப்பு பொறியாளர் திருநெல்வேலி மண்டலம்

கண்காணிப்பு பொறியாளர் மதுரை மண்டலம்

கண்காணிப்பு பொறியாளர் விருதுநகர் மண்டலம்

கண்காணிப்பு பொறியாளர் விழுப்புரம் மண்டலம்

கண்காணிப்பு பொறியாளர் வேலூர் மண்டலம்

logo image