வேளாண்மைப் பொறியியல் துறைக்கு வரவேற்கிறோம்

  • CHC

                          லஞ்சம் கொடுப்பதும் வாங்குவதும் குற்றமாகும்

லஞ்சம் பற்றிய  புகார்களை நேரிலோ அல்லது தொலைபேசி வாயிலாகவோ தெரிவிக்க வேண்டிய முகவரி 

இயக்குநர்

ஊழல் மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை,
எண், 293. எம்.கே.என்.ரோடு, ஆலந்தூர், சென்னை 
போன்: 044-22310989, 22321090, 22321085, 22342142

காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் 

ஊழல் மற்றும் கண்காணிப்புத் பிரிவு
சென்னை
போன்: 044-22346050

இணையதளம்  : https://www.dvac.tn.gov.in/

 

logo image